Αντιδήμαρχοι

Το έργο του Δήμαρχου επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.


Σύμφωνα με την Α.Π. 15566/29-3-2017 απόφαση Δημάρχου Κέρκυρας περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ 6ΖΥΛΩΕΑ-0ΟΒ )


ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός
(29/3/2017-Σήμερα)
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας 
Νικόλαος Αναστασόπουλος 
(29/3/2017- Σήμερα )
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου
Ευγένιος - Σπυρίδων Ασπιώτης
(29/3/2017- Σήμερα )
  Αντιδήμαρχος Πρόνοιας-Κοινωνικής Πολιτικής-Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού
 Ανδρέας Σκούπουρας
(29/3/2017-Σήμερα)
Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου 
Βασίλειος- Άρης Μπαλής
(29/3/2017-Σήμερα)
 Αντιδήμαρχος Παιδείας & Τουρισμού
Βασίλειος Καββαδίας
(29/3/2017-Σήμερα)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος-Ηλίας  Παντελιός

 ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου & Κασσωπαίων

Σπυρίδων Καλούδης
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων & Μελιτειέων

 Αλέξανδρος Ασπίωτης
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων & Παρελίων

 Γεώργιος Καρύδης
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Δημοτικές Ενότητες  Φαιάκων & Παλαιοκαστριτών

Γεώργιος Ραιδεστινός
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

  Θεονύμφη-Αθανασία(Νόνη)  Μάστορα
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Ανδρέας Γουλής
(29/3/2017-Σήμερα)
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΘΩΝΩΝ
  Θεόδωρος Λουκανάρης
(29/3/2017-Σήμερα)