Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 806 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
21-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση ριζικών υπολειμμάτων από τα πεζοδρόμια της Δ.Ε. Κερκυραίων»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση ριζικών υπολειμμάτων από τα πεζοδρόμια της Δ.Ε. Κερκυραίων»
20-09-2017 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Μεταφορά με ferry boat σε Βίδο και Λαζαρέτο
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Μεταφορά με ferry boat σε Βίδο και Λαζαρέτο
20-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος Εσωτερικού ή Εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος Εσωτερικού ή Εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
19-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ην προμήθεια παράθεσης απλών γευμάτων ή δείπνων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια παράθεσης απλών γευμάτων ή δείπνων, έως του αριθμού 141 ατόμων, στους  συνέδρους που θα συμμετέχουν στα Συνέδρια Φυσικής και τα Θερινά Σχολεία στην Κέρκυρα που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2017
18-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΙΑ την παροχή υπηρεσιών διαμονής 50 ατόμων, στο πλαίσιο της συμβολής του Δήμου Κέρκυρας στην πραγματοποίηση των Συνεδρίων Φυσικής και των Θερινών Σχολείων στην Κέρκυρα που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΣ  ΦΙΓΑΡΕΤΟ ΚΑΝΟΝΙ
 για την παροχή υπηρεσιών διαμονής 50 ατόμων, στο πλαίσιο της συμβολής του Δήμου Κέρκυρας στην πραγματοποίηση των Συνεδρίων Φυσικής και των Θερινών Σχολείων στην Κέρκυρα που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
18-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνησης μελέτης H.A.C.C.P. για τα Δημοτικά σφαγεία»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Εκπόνησης μελέτης H.A.C.C.P. για τα Δημοτικά σφαγεία»,
18-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος Εσωτερικού ή Εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
  Για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φακέλων διαφόρων διαστάσεων με προπληρωμένο τέλος Εσωτερικού ή Εξωτερικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»,
15-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017
Ο Δήμος Κέρκυρας,εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικών των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας έτους 2017» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, όταν υπάρχει προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
14-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια συσκευών καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων, καταμετρητή και διαχωριστή κερμάτων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συσκευών καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων, καταμετρητή και διαχωριστή κερμάτων»
12-09-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια και την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανικής συμπαγούς μπάρας για το χώρο στάθμευσης του δημοτικού πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και την τοποθέτηση ηλεκτρομηχανικής συμπαγούς μπάρας για το χώρο στάθμευσης του δημοτικού πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας