Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 722 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
26-04-2017 -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
26-04-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Παροχή υπηρεσιών για βιντεοσκοπήσεις-φωτογραφήσεις
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για βιντεοσκοπήσεις-φωτογραφήσεις» προϋπολογισμού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 
26-04-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΠαροχή υπηρεσιών για ηχητική κάλυψη
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για ηχητική κάλυψη», προϋπολογισμού 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
26-04-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ» , προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
26-04-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ» , προϋπολογισμού 2.591,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
26-04-2017 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Προμήθειες ειδών ανθοπωλείου
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειες ειδών ανθοπωλείου» , προϋπολογισμού 4.538,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
25-04-2017 -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια σειρήνας συναγερμού
 
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σειρήνας συναγερμού», προϋπολογισμού 1.599,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
25-04-2017 -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης αμαξιδίων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Θέατρο
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:
 «Προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ανύψωσης αμαξιδίων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Θέατρο», προϋπολογισμού 17.967,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
25-04-2017 -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» που αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων των 2 (ΔΥΟ) Ανελκυστήρων του κτιρίου «ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ», προϋπολογισμού 1.984,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
25-04-2017 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ