Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 880 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
18-04-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 9-247/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου
17-04-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ», προϋπολογισμού 73.432,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
13-04-2018 -  Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Θιναλίων και Κασσωπαίων (περίοδος Πάσχα)
Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Θιναλίων και Κασσωπαίων (περίοδος Πάσχα)»
 ,
05-04-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
04-04-2018 -  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
04-04-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΔαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ)
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ)», προϋπολογισμού 22.940,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
29-03-2018 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Κερκυραίων και Παρελίων (περίοδος Πάσχα)
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Κερκυραίων και Παρελίων (περίοδος Πάσχα)» , προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
21-03-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΑποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Κερκυραίων και Παρελίων (περίοδος Πάσχα)
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Κερκυραίων και Παρελίων (περίοδος Πάσχα)» , προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
20-03-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ» για τις εκδηλώσεις των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και των εκδηλώσεων των δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας κατά το έτος 2018 μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2019, προϋπολογισμού 3.025,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
20-03-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις εκδηλώσεις των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και των εκδηλώσεων των δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας κατά το έτος 2018 μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2019, προϋπολογισμού 4.316,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.