Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 943 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
14-08-2018 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων»
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κερκυραίων»
14-08-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή απορριμμάτων δημοτικών ενοτήτων του
10-08-2018 -  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2018
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» προϋπολογισμού 105.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
09-08-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ», προϋπολογισμού 5.129.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
08-08-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Υπηρεσίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων δημοτικών ενοτήτων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει Υπηρεσίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων δημοτικών ενοτήτων του, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
07-08-2018 -  Πίνακας υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων ων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8. (η)του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Πίνακας υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων ων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8. (η)του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
03-08-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τις Δ.Ε. Αχιλλείων και Κερκυραίων
Ο δήμος Κέρκυρας ενδιφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες αποκομιδής ανακυκλώσιμων απορριμμάτωνΔ.Ε.Αχιλλείων και Κερκυραίων
31-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ, προϋπολογισμού 24.713,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
31-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ«Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ»
31-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ»