Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 18/04/2017 )
                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα  18-04-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                         
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 18527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                      
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.   2661362790            (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: oe@corfu.gov.gr
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 11η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο - Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 20-04-2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:  
 
1. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπής κατά της 335/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση κατά την εκδίκασή της (ΤΕΕ- Λυρικό)
2. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προς αντίκρουση της έφεσης Σπ. Σαλβάνου κατά του Δήμου Κέρκυρας.
3. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 168/2015 αγωγής Ι. Φαιτά κατά του Δήμου Κέρκυρας.
4. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου προς αντίκρουση της 31/2017 ανακοπής Καλ. Τζαφέστα και παράσταση κατά την εκδίκαση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 
5. Περί συγκρότησης Επιτροπών (γνωμοδοτικών οργάνων) για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 1.000.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής(άρθρο 8α Ν.4412/2016)
6. Περί εξέτασης ένστασης κατά της 9-12/24-3-2017(ΑΔΑ: 72ΒΩΩΕΑ-30Ι) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:   «Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού: «Προμήθεια ιστών, φωτιστικών, και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών Μπενιτσών στη Δ.Ε. Αχιλλείων»».
7. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης όρων του σχεδίου διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» 
 
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω:
χρονικού περιορισμού για τα θέματα 1-4
ανάγκης άμεσης συγκρότησης των Επιτροπών, για το θέμα 5
ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης των διαγωνισμών για τα θέματα 6 & 7 . 
 
 
Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος
 
 
 
Κωνσταντίνος Νικολούζος
 

Επιστροφή