Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 28Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ( 12/07/2018 )
                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα  11-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                         
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.:   31520
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                      
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.    2661362790             (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: oe@corfu.gov.gr
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 28η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Μαράσλειο Μέγαρο - Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 16-07-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:  
 
1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» έτους 2018.
2. Περί έγκρισης ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις ΔΕ του Δ. Κέρκυρας».
3. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την:  «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις ΔΕ του Δ. Κέρκυρας».
4. Περί έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)(Τεχν . Πρόγρ. 2018)
5. Περί έγκρισης Πρακτικού για την ανάθεση προμήθειας μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το Τμήμα 8(Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων) του διαγωνισμού «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό πρόσωπο ΄΄Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017 με συνέχεια στο έτος 2018»
6. Περί ακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ κλπ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
7. Περί έγκρισης της 30536/5-7-2018 Απόφασης Δημάρχου για την άσκηση προσφυγών κατά επιβαλλόμενων προστίμων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. 
8. Περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Κέρκυρας με Γαλάνη Δημήτριο. 
9. Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την κοινοποίηση της 1010/2018 Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και διάθεσης πίστωσης.
10. Περί έγκρισης παροχής νομικής στήριξης υπαλλήλου του Δήμου Κέρκυρας σε ποινική υπόθεση. 
11. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς υποστήριξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 
12. Περί άσκησης έφεσης κατά 153/2018 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κέρκυρας. 
13. Περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά 575/2018 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
14. Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας προς αντίκρουση της 75/2018 αγωγής Μ. Φαιτά. 
15. Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας κατά την εκδίκαση της 78/2017 αγωγής της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΕΕ» και Σπ. Σπίγγου. 
16. Περί έγκρισης αποδεσμεύσεων πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018. 
17. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού 2018. 
18. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018.
19. Περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού του Δήμου Κέρκυρας.
20. Περί έγκρισης αναπροσαρμογής τέλους εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΣΥΔΙΣΑ. 
21. Περί έγκρισης εξωδικαστικής αποζημίωσης Νικολάου Κοντογιώργη για υλικές ζημίες που υπέστη το όχημά του και διάθεσης πίστωσης. 
22. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κέρκυρας έτους 2018.
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
 
Κωνσταντίνος Νικολούζος
Δήμαρχος
 

Επιστροφή