Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις του Δήμου
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τα Νομικά πρόσωπα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κέρκυρας  έχουν ως εξής:


Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)



   
   
   
   
   
   
   
   





Δημοτικές Επιχειρήσεις