Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση:     - Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα   26610
Fax:   26610 44110
e-mail:  
Ιστοσελίδα :    http://www.deya-ker.gr/
Ιστοσελίδα Δι@υγεια:    http://et.diavgeia.gov.gr/f/deyaker
Σκοπός .


Χρήσιμα τηλέφωνα
 

Βλάβες/Υδρευσης-Αποχέτευσης   2661039516  & 2661045175
(όλες τις ημέρες και ώρες )

Γ. Διευθυντής 2661043719

Γραμματεία 2661042362

Διοικ. Οικ. Υπηρεσία 2661024483

Τεχνική Υπηρεσία 2661042363

Τμήμα Καταναλωτών - Νέες Συνδέσεις 2661024143

Προ.ίστ. Τμήματος Καταναλωτών 2661040266

Κεντρικό Ταμείο 2661048893

Τμήμα Προμηθειών 2661046362

Φαξ 2661044110
Νομικά Στοιχεία
ΦΕΚ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2011-2012

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος
10
Μέλος
11
Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος
10
Αν. Μέλος
11
Αν. Μέλος

Πίσω Επάνω