ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 72 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1-9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 1-9/22-01-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Καθορισμός του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 21-821/21-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-5/30-10-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Στάθμευση οχημάτων διακομιδής ασθενών προς το ΄΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 21-823/21-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημοσίευση της υπ ΄ αριθμόν 21-823/21-12-2017 Κανονιστικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα: "Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-4/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί οριοθέτησης μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ  επ΄ ονόματι κ. Αικατερίνης Γέγιου - Χυτήρη"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-822/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημοσίευση της υπ' αριθμόν 21-822/21-12-2017 Κανονιστικής Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα :

«Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15-3/27-11-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-781/21-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«Έγκριση 24ης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-815/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«Έγκριση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-816/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«Καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  για το έτος 2018».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-817/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«Έγκριση της υπ’ αριθμόν 34-16/18-10-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4483/2017».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 21-818/21-12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 37-3/14-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 34-17/18-12-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμόν 17-549/20-12-2012 Δημοτικού Συμβουλίου».
 
Διόρθωση τίτλου :
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 37-3/14-11-2017 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 34-17/18-10-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμόν 17-549/20-12-2012 Δημοτικού Συμβουλίου».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 18-741/15-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έγκριση της υπ’ αριθμόν 14-1/30-10-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμόν 7-136/07-04-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Περί καθορισμού των θέσεων στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα στις Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας