ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 95 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3-128/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3-128/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ, όπως προβλέπεται την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3-129/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3-129/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3-130/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3-130/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Καθορισμός χώρων δημοπράτησης στο Δήμο Κέρκυρας για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ (ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017/τ. Β’), σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Επιτροπής''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-721/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-721/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ''Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 19-489/30-09-2015 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας που αφορά στον καθορισμό χώρων στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των υπαίθριων διαφημίσεων''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-737/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ωράριο λειτουργίας χώρων στάθμευσης για το έτος 2019''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-728/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-728 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-36/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τμήμα της πλατείας της Τ.Κ. Μαρμάρου της Δ.Ε. Παρελίων''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-729/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-729/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-37/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας περί σήμανσης εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κ. Παναγιώτη Αγγελακόπουλου, στη θέση Αγ. Νικόλαος Κοινοπιαστών Κέρκυρας''
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗς ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-761/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-761 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 24ης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-756/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-756/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για το έτος 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-726 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-726/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-7/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Παναγιώτη Μάνδυλα του Νικολάου