ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

Βρέθηκαν 88 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗς ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-761/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-761 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση 24ης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-756/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-756/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για το έτος 2019
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-726 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-726/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-7/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Παναγιώτη Μάνδυλα του Νικολάου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-727 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-6/27-06-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για τη μίσθωση κοινοχρήστου χώρου πλατείας «Άμμος» Τ.Κ. Σωκρακίου Δ.Ε. Φαιάκων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος κ. Ιωάννας Μάνδυλα του Αντωνίου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-722/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜΟΝ 26-722/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-8/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «άδεια τοποθέτησης σήμανσης στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης του κ. Αριστείδη Κάντα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 04-13/07-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-723/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 26-723/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-10/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «χώρος στάθμευσης ασθενοφόρων μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται η Μαγνητική Τομογραφία Κέρκυρας και η κλινική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-26/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 26-724/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ  26-724/22-11-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-11/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «σήμανση εισόδου ιδιωτικού πάρκινγκ της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5-27/28-03-2018 γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-516 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-516 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-15/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Κέρκυρας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-519 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 21-519 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμόν 5-14/30-04-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Δήμου Κέρκυρας
ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 21-511/2018
ΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 21-511/2018