ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

  Ταχ. διεύθυνση Τηλέφωνα Fax
e-mail
Γραμματεία Δνσης Κ.Γεωργάκη 38 Κέρκυρα 2661364600 2661035145 develop@corfu.gov.gr
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κ.Γεωργάκη 38 Κέρκυρα 2661364611-15 2661035145 develop@corfu.gov.gr
Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης &  Διαφάνειας Κ.Γεωργάκη 38 Κέρκυρα 2661364600 2661035145 develop@corfu.gov.gr
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Λ. Αλεξάνδρας 6Α - Μαράσλειο Μέγαρο
2661362735-6 2661025555 admin@corfu.gov.gr
Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου

  Ταχ. διεύθυνση Τηλέφωνα Fax
e-mail
Γραμματεία Δνσης Βίλλα ΠετσάλληΤμήμα Φυτικής ΠαραγωγήςΤμήμα ΑλιείαςΤμήμα Ζωικής παραγωγήςΤμήμα συντήρησης πρασίνου
Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Γραμματεία Δνσης Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη - San Giacomo


Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη - San Giacomo


Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη - San Giacomo

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημοτική Αστυνομία τηλέφωνο26610 27778
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α Παλαιού Δήμου. τηλέφωνο26610 35395
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.  Δ.Δ. Αλεπού τηλέφωνο26610 62771
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α. Δ.Δ. Ευρωπούλων τηλέφωνο26613 62708
Ανταποκριτής Ο.Γ.Α.  Δ.Δ. Καναλίων τηλέφωνο26613 62771
K.E.ΔH.Κ  26610 44444 τηλέφωνο26610 35395
IONIO KEK τηλέφωνο26610  42201
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. τηλέφωνο26610 40156 τηλέφωνο26610 40136
Κ.Α.Π.Η. τηλέφωνο26610 36250 τηλέφωνο26610 46390
ΔΗ.ΜΟ.Π. (ΝΙΚΟΣ ΜΟΡΟΣ) τηλέφωνο 26610 41111 τηλέφωνο26610 36327
Δημοτική Χωροδία  (Ν.Π.Δ.Δ.)
τηλέφωνο26610 47837
Συμφωνική  Ορχήστρα(Ν.Π.Δ.Δ.) τηλέφωνο26610 47837 τηλέφωνο26610 44400