Τηλέφωνα υπηρεσιών Δ. Κέρκυρας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:     26613 62700 - 26613 62701 

Fax :  26610 25555  , 2661362702

Τηλεφωνικός Κατάλογος Δήμου Κέρκυρας