ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Equal Society
ΕΡΓΟ : Equal Society - Κοινωνία ίσων ευκαιριών-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Iονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.088.525,00€

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το πρόγραμμα της «κοινωφελούς εργασίας», θα υλοποιηθεί με νέες θέσεις απασχόλησης κατανεμημένες σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν έπειτα από χαρτογράφηση των τομέων παρέμβασης στον Δήμο Κέρκυρας.

  1. Πρόγραμμα Δασοπροστασίας και Διαφύλαξης Περιοχών Υψηλού Φυσικού Κάλλους. Η πρόληψη κινδύνων είναι το βασικότερο στοιχείο στον σχεδιασμό των ενεργειών του συγκεκριμένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με κύριο άξονα τις δράσεις πολιτικής προστασίας.
  2. Πρόγραμμα Συντήρησης και επισκευής των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου αποτελούν σημαντική κατηγορία υποδομών και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η συντήρηση τους. Στην πλειονότητα τους πρόκειται για γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, βόλευ και επίσης το Κλειστό Γυμναστήριο στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων.
  3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου στις Δημοτικές Ενότητες.
  4. Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Κέρκυρας. Η συντήρηση ή και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου είναι σημαντικός στόχος και τέτοιες ανάγκες αναμένεται να καλυφθούν με τις ενέργειες του παρόντος προγράμματος. Ο αριθμός των ωφελουμένων για την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι στον Δήμο λειτουργεί πλήθος σχολικών μονάδων, με ανάγκες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
  5. Βελτίωση της Οδοσήμανσης στον Δήμο Κέρκυρας. Για την διασφάλιση ασφαλούς οδήγησης, ευπρεπισμού του οδικού δικτύου και ανάδειξης σημείων προτείνονται οι ενέργειες του εν λόγω προγράμματος, όπου με την υλοποίησης τους αναμένεται να βελτιωθεί η εικόνα σε σημαντικό μήκος του οδικού δικτύου και επιπλέον θα διασφαλισθεί η πρόσβαση ΑμΕΑ και η αισθητική αναβάθμιση περιοχών.
  6. Πρόγραμμα δράσεων πολιτισμού. σημαντική ενέργεια ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελεί η αποκατάσταση των οχυρωματικών τειχών στο νησί Βίδο, το οποίο σημειώνει μεγάλη επισκεψιμότητα κατά τη θερινή περίοδο. Ο αριθμός των ωφελουμένων συνολικά είναι 337.