ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Ανάπτυξη Δομών & Υπηρεσιών ΤΑ προς όφελος των γυναικών
ΕΡΓΟ :  Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας στον άξονα προτεραιότητας 07

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  700.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στη χώρα μας αποτελεί αντικείμενο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010- 2013 (Υπουργείο Εσωτερικών– Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων). Στόχος  αποτελεί η βελτίωση της καθημερινής ζωής των γυναικών, μέσα από την εξάλειψη
των έμφυλων διακρίσεων και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας, με δράσεις μείωσης και εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
αλλά και όχι μόνο. Φιλοδοξία είναι, μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων, το οποίο αποτελεί ένα σύνολο έργων, είναι η ανάδειξη επαρκώς του γεγονότος ότι το κυρίαρχο πρότυπο των έμφυλων σχέσεων διαπερνά οριζόντια όλους τους τομείς της κοινωνίας και διαμορφώνει τις συνθήκες ζωής των γυναικών. Το Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα όπως: η βελτίωση, ενίσχυση και εφαρμογή της νομοθεσίας, η ανάπτυξη θετικών δράσεων για ορισμένες ομάδες γυναικών, η ενίσχυση των διοικητικών μηχανισμών, η ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και των γυναικείων οργανώσεων, καθώς επίσης και η οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με στόχο την πρόληψη και την αλλαγή των στερεότυπων ρόλων των γυναικών και των ανδρών.
Το Έργο αναφέρεται: στη δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός (1) Ξενώνα Φιλοξενίας, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακής βίας και trafficking) και των παιδιών τους από το Δήμο Κέρκυρας. Η λειτουργία του Ξενώνα θα είναι για μία τριετία τουλάχιστον, και με καταληκτική ημερομηνία συγχρηματοδότησης την 31η Δεκεμβρίου 2015. Tο Έργο στοχεύει:
  • Στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών τους.
  • Στην ενδυνάμωση των γυναικών – θυμάτων βίας και των παιδιών τους, κάτι το οποίο αποτελεί ύψιστης σημασίας διάσταση για να μπορέσουν τα θύματα να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους και εν συνεχεία να ενδυναμωθούν μέσω της παροχής μιας σειράς επιλογών καθώς και της οικοδόμησης των ικανοτήτων αυτών των γυναικών.
  • Στη δημιουργία ασφαλών χώρων διαμονής για τις γυναίκες – θύματα βίας κάτι το οποίο συχνά αποτελεί σημαντική παράμετρο, προκειμένου οι γυναίκες να αναζητήσουν βοήθεια και που αποτελεί, από μέρους των φορέων παροχής αυτών των υπηρεσιών, απόδειξη του σεβασμού της ιδιωτικότητας.
  • Στο να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη ανταπόκριση της τοπικής κοινότητας με την ενεργό εμπλοκή του συνόλου των φορέων και των υπηρεσιών της περιοχής .Οι Ξενώνες Φιλοξενίας που θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν, θα αποτελέσουν συμπληρωματική δράση της ανάπτυξης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ενός πανελλαδικού δικτύου Συμβουλευτικών Κέντρων στις Πρωτεύουσες των Περιφερειών για την παροχή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, καθώς και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε Περιφερειακό επίπεδο.