ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
ΕΡΓΟ : Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 492.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Η προτεινόμενη πράξη αφορά παρεμβάσεις στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, που έχουν ως στόχο στην εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας. Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τα εξής :
  • Τοιχοποιία με δημιουργία θερμομόνωσης χωρίς θερμογέφυρες
  • Ανοίγματα με θερμοδιακοπή χωρίς απώλειες, υψηλότερης ηχομόνωσης, στεγανότητας και προστασίας από υπεριώδη ακτινοβολία
  • Πράσινο δώμα εκτατικού τύπου
  • Νέο σύστημα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού
  • Νέο σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
  • Σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης του κτιρίου (BEMS)
  • Δράσεις δημοσιότητας
  • Σύμβουλος μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης & Ενεργειακή Επιθεώρηση