ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
ΕΡΓΟ : Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών για την Εξυπηρέτηση του πολίτη, την προβολή του τουριστικού προϊόντος και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεων (με GIS) Δήμων Παρελίων, Παλαιοκαστριτών , Αγ.Γεωργίου και Κοινοτήτων Οθωνών, Μαθρακίου Ν. Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 113.774,71 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Το έργο αφορά στην δημιουργία υποδομής για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πολίτη και ανάπτυξη & εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης για τον
εκσυγχρονισμό των συνεργαζόμενων δήμων εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες - υποδομής τουριστικής προβολής των ΟΤΑ.
Παραδοτέα πράξης:
Ι) Η δημιουργία Δυναμικού δικτυακού χώρου η οποία επιτρέπει άμεση πρόσβαση και πληροφόρηση του πολίτη σε πληροφορίες τουριστικού περιεχομένου που τον αφορούν:(διαμονή, περιήγηση, ιστορία, πολιτισμός, φαγητό-διασκέδαση, αγορά, σπορ, ταξιδιωτικά γραφεία, αγοραπωλησίες ακινήτων, ενοικιάσεις, χρήσιμες πληροφορίες, χάρτες). Θα υπάρξει διασύνδεση του έργου με το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη portal τουρισμού-πολιτισμού και ιστορίας για τα Ιόνια Νησιά», με Τελικό Δικαιούχο το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Αφορά τους Δήμους Αγ. Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών & τις Κοινότητες Οθωνών & Μαθρακίου.
ΙΙ) Η Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (στις δύο κοινότητες, Οθωνών & Μαθρακίου)
ΙΙΙ)Η παραγωγή Cd –Rom προβολής των Δήμων Παρελίων, Αγ. Γεωργίου & Παλαιοκαστριτών.