ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΡΓΟ : ΚΛΙΜΑΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης Της Φτώχειας Στο Δήμο Κέρκυρας

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.122.000,00 €

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Κέρκυρας. Ειδικότερα στοχεύει:
  • Στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ατόμων στο Δήμο Κέρκυρας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τις Κοινωνικές Δομές που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Πράξης.
  • Στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για
  • μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία για 2 έτη και σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 49, των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
  • Δομή παροχής Συσσιτίου
  • Κοινωνικό φαρμακείο
  • Δημοτικός Λαχανόκηπος
  • Τράπεζα Χρόνου
  • Γραφείο Διαμεσολάβησης
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω Δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 33 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.