Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Clean Urban Transport Systems
European Territorial Cooperation Programme “Greece-Italy 2007-2013”

CUTS / Clean Urban Transport Systems

Acronym: CUTS

Title: Clean Urban Transport Systems

Priority axis: 2. Improve accessibility to sustainable networks and services

Specific Objective: 2.2: Improvement of transport, information and communication networks and services

Lead Partner: Municipality of Corfu

Partner 2: Municipality of Triggiano

Budget: 1.334.369 €

Description: The overall objective is the improvement of transport, information and communication networks and services by reducing emission effects and promoting actions of reducing environmental transport related risks. Specifically the main objectives are: • Improvement in time and transport costs, and minimization of the pollution risk caused by the transport systems.• Supporting of sustainable development of transport systems. • Easier access to friendly information services for the development of accessibility and attractiveness.• increasing the levels of satisfaction among public transport users• Increasing knowledge about clean vehicles and alternative fuels

Project details:
Call No: 3rd
Protocol No: 3485/ 22-06-2012
Signature date of the Contract: 29-8-2013
Subsidy Code: I3.22.01