Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites
IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013

Extension of Potentiality of Adriatic Unesco Sites


Acronym: EX.PO AUS

Title: EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites

Priority axis: 2.2

Specific Objective: Natural and cultural resource management and prevention of natural and technological risks

Lead Partner
: City of Dubrovnik (Croatia)

Partner 2: Office of Administration and Coordination of Butrint (Albania)
Partner 3: Commission to Preserve National Monuments (Bosnia-Herzegovina)
Partner 4: Center for conservation and archaeology of Montenegro (Montenegro)
Partner 5: University of Primorska, Science and Research Center of Koper (Slovnia)
Partner 6: Aquileia Foundation (Italy)
Partner 7:
Municipality of Alberobello (Italy)
Partner 8:
Municipality of Ravenna – Art Museum of the City (Italy)
Partner 9:
Province of Ferrara (Italy)
Partner10:
City of Split (Croatia)
Partner11:
Region of Istria (Croatia)
Budget: 3.324.700,40 €

Description: The eligible territories of the programme are very rich of UNESCO sites (and also of sites aspiring to this recognition). This is an important indicator of the strong effort made by the local communities to preserve historical, artistic or natural heritage of great value, but, at the same time, this trend must stimulate them to consider the UNESCO acknowledgment as a starting point, because this acknowledgment doesn’t mean to “embalm” a place, but to promote in it a complex and pro-active strategy of preservation & economic valorization, which should involve a plurality of public & private actors. On the other hand, whether for an entity the inclusion into the UNESCO list may be considered a good investment (also for the image of a place), it must be underlined that it implies a strong work on longer term, not only of political and ethic nature, but also from an economic & territorial planning point of view. In fact, the preservation of the heritage as well as of the cultural & natural heritage, inherited by the past generations, is not easily compatible and “harmonizeable” with the needs of development of the present generations (new residential, commercial and productive zoning; new infrastructures of transportation and energy, etc.). At the same time, preservation, conservation & exploitation have a cost, which the public institutions, alone, are not able to cover, without the involvement of private bodies or international donors. Finally: a UNESCO site is potentially very attractive for tourists. But, beyond a certain threshold of tourism frequentation, the carrying capacity of a site may be undermined, jeopardizing its preservation.

Duration: 09/2012 – 08/2015