Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Parks without Borders
European Territorial Cooperation Programme “Greece-Italy 2007-2013”

P.W.B / Parks without Borders

Acronym: P.W.B

Title: Parks without Borders

Priority axis: 3 Improving the quality of life, protection of the environment and enhancement of social and cultural cohesion

Specific Objective: 3.2 Valorisation & improvement of joint protection, management of natural Resources, natural and technological risks’ prevention

Lead Partner: Park Board "Coast Otranto - Santa Maria di Leuca and Tricase Woodland“
Partner 2: Italian Union Sport For All (IUSA) - Provincial Committee Lecce
Partner 3: Municipality of Zagoriou
Partner 4: Municipality of Corfu
Budget
: 1.770.000,00 €

Description: The project aims at increasing “liveability” of natural areas mainly through the creation of an inclusive and friendly eco-system allowing the full access also to people not able to visit and enjoy natural beauties because of architectural barriers. The main actions are: • Light infrastructures in the parks and natural areas, creating facilitated natural zones, providing signage and fixed and movable equipment • Identification of dangerous sites that need to be secured • Initiatives to involve population, mainly elderly, disabled and children (technical campuses, excursions, etc.) using sport as an associative and active element • Elaboration of a territory marketing plan to manage natural resources, mapping “accessible natural zones”, creating “park guardians”; • Establishment of a network among parks for good practices exchange.

Project details
Call No: 1st
Protocol No: 8509/10-11-12
Signature date of the Contract: 16/02/2012
Subsidy Code: I1.32.11

Duration: 09/2011 – 05/2014