Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
SMART BUILT
European Territorial Cooperation Programme “Greece-Italy 2007-2013”

SMART BUILT / Structural Monitoring of Artistic and Historical Buildings

Acronym: SMART BUILT

Title: Structural Monitoring of Artistic and Historical Buildings

Priority axis: 3. Improving the quality of life, protection of the environment and enhancement of Social and cultural cohesion

Specific Objective: 3.2: Valorization & improvement of joint protection & management of natural resources, prevention of natural and technological risks
Lead Partner: Politechnico of Bari
Partner 2: University of Salento
Partner 3: Regional Direction for the Culutral and Landscape Heritage of Puglia
Partner 4: Corfu Municipality Sole Shareholder Company S.A.
Partner 5: Ionian University, Dpt. of Informatics
Budget: 1.338.209,42 €

Description: The core idea of the project is risk prevention, which concerns not only prevention of the loss of lives and property but also the preservation of artistic and historical buildings from natural hazards. Main project objectives: Encoding and implementation of procedures for the structural monitoring Seismic vulnerability assessment Development of guidelines for strengthening and repair of the historical buildings (i.e. urban rehabilitation plans, wireless sensor networks) Training of the technical officials of the regional authorities participating in the project, on the validation of the structural restoration projects and seismic rehabilitation of historical buildings
Project details
Call No: 1
Protocol No: 8178/4.11.2009
Signature date of the Contract: 27/1/2012
Subsidy Code: I1.32.08