Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπης
 

Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345 Τελευταία
Τίτλος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 2-1/03-07-2019
"Εγκριση μεταβατικών ΟΕΥ Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας και Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-1/21-1-19
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 6-1/29-11-2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 7-1/30-11-2018
"ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 3-1/21-6-18
"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 4-1/7-9-2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-1/14-3-2018
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2014-2019 (Β' ΦΑΣΗ)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-2/14-3-2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 2-1/26-3-18
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΩΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΟΛΥ-ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 5-1/15-12-2017
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ