Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπης
 

Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345 Τελευταία
Τίτλος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 5-2/15-12-2017
"ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4ης ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 7-1/22-12-2017
"ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 6-1/15-12-2017
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 4-1/14-11-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4-2/14-11-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-4/25-5-2017
"ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 3-1/11-7-2017
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-1/4-4-2017
"ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020"
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. 1-3/25-5-2017
"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ"
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Ε. 8/12/2016