Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση 3ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 56765/30-11-2018 για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας».
Θέμα: «Έγκριση 3ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης με Α.Π. 56765/30-11-2018 για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας».
Ημ/νια: 24/05/2019 13:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ9ΘΩΕΑ-Π98
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων