Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού που αφορά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)».
Θέμα: «Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού που αφορά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)».
Ημ/νια: 24/05/2019 12:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 61Β9ΩΕΑ-Ν9Χ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων