Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
«Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-7/13-05-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εισόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019».
Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-7/13-05-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εισόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019».
Ημ/νια: 24/05/2019 11:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ4ΟΩΕΑ-6ΜΚ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων