Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΣΤΡΙΑ
Θέμα: Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΣΤΡΙΑ
Ημ/νια: 17/05/2019 14:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8ΥΩΕΑ-ΙΥΕ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων