Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση παραχώρησης στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας της χρήσης ακινήτου του Δήμου Κέρκυρας
Θέμα: Έγκριση παραχώρησης στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας της χρήσης ακινήτου του Δήμου Κέρκυρας
Ημ/νια: 23/05/2019 13:28:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 68ΜΡΩΕΑ-5ΝΨ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων