Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Χαρακτηρισμός Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως κατεπείγουσας στο σύνολό της
Θέμα: Χαρακτηρισμός Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας ως κατεπείγουσας στο σύνολό της
Ημ/νια: 23/05/2019 12:29:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕ9ΩΕΑ-ΟΙΚ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων