Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων του Δήμου Κέρκυρας που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (ΦΕΚ τ. Α’/1166/08-04-2019)
Θέμα: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων του Δήμου Κέρκυρας που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (ΦΕΚ τ. Α’/1166/08-04-2019)
Ημ/νια: 22/05/2019 11:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΕΧΩΕΑ-1ΜΩ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων