Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Ματαίωση δαπάνης - ανατροπή πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού του Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης MITT στη Μόσχα
Θέμα: Ματαίωση δαπάνης - ανατροπή πίστωσης λόγω μη πραγματοποίησης ταξιδιού του Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Νικολούζου, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης MITT στη Μόσχα
Ημ/νια: 30/05/2019 13:25:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΔΨΩΕΑ-019
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων