Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Συζήτηση και λήψη Απόφασης, βάσει της υπ’ αριθμόν 2062/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακύρωση – τροποποίηση επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης, βάσει της υπ’ αριθμόν 2062/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ακύρωση – τροποποίηση επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Ημ/νια: 30/05/2019 12:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΩΩΕΑ-66Υ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων