Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Εργασίες συντήρησης, στεγανοποίησης Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Εργασίες συντήρησης, στεγανοποίησης Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας
Ημ/νια: 17/05/2019 13:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ψ23ΑΩΕΑ-ΙΑΞ
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων