Πρόσφατες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη φακέλου και συλλογή στοιχείων για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΙΟΝ57 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη φακέλου και συλλογή στοιχείων για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α. για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΙΟΝ57 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ημ/νια: 17/05/2019 13:45:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΦΩΕΑ-Κ3Η
Το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ .

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων