Χάρτα του Δημότη

Τι είναι η χάρτα και πού χρησιμεύει;

Η χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το Δήμο. Για τη Δημοτική Αρχή, αποτελεί δέσμη μέτρων και είναι η δέσμευσή της προς εσάς για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Με τη χάρτα:
 • Διαμορφώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου μας προς τον πολίτη με σαφέστερο τρόπο.
 • Αναδεικνύονται τα δικαιώματά σας, ώστε να μην τα αναζητάτε κάθε φορά στις διάσπαρτες διατάξεις.
 • Ενισχύεται η υπευθυνότητα των εργαζομένων μας στο χειρισμό των ζητημάτων που σας αφορούν.

Οι Αρχές που διέπουν τη δράση του Δήμου

Οι αρχές που διέπουν τις Υπηρεσίες του Δήμου μας είναι:
 • Η Νομιμότητα
 • Η Διαφάνεια
 • Η Πληροφόρηση
 • Η Συμμετοχή του δημότη και η διαβούλευση
 • Η Φιλικότητα
 • Η Αμεροληψία
 • Η Χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση
 • Η Ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών
 • Η ΑποτελεσματικότηταΤο κείμενο βρίκεται αναρτημένα παρακάτω...