Το προφίλ του δήμου
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων είναι δήμος της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών που συστάθηκε το 2019 με τον Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α/9-3-2019).
Αποτελείται από τις  Δημοτικές Ενότητες:
  1. Κερκυραίων
  2. Αχιλλέιων
  3. Παλαιοκαστριτών
  4. Παρελίων
  5. Φαιάκων
  6. Οθωνών
  7. Ερείκουσσας
  8. Μαθρακίου
  Η έδρα του Δήμου είναι η Κέρκυρα.

  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων  έχει πληθυσμό 69.554 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 (μόνιμος πληθυσμός). Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, ο Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων, κατηγοριοποιείται στους «Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι».
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πληθυσμός 2011


Δημοτικές Ενότητες

Μόνιμος

1.

Αχιλλείων 10.319

2.

Κερκυραίων  39.487

3.

Παλαιοκαστριτών  4.395
4. Παρελίων  7.197
5. Φαιάκων  6.488
6 Οθωνών  663
7 Ερείκουσσας 698
8 Μαθρακίου   297


ΣΥΝΟΛΑ

69.554Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, τις υπηρεσίες, τα τηλέφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Αντιδημάρχους του Δήμου, τις Δημοτικές Ενότητες, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Κέρκυρας.