ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σελίδα σε ενημέρωση
Πηγή Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Θεοχάρης Γιώτης ( Αντιδήμαρχος)

Πρόεδρος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και κατόπιν της υπ' αρίθμ. 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απόφασης Δημάρχου  ορίστηκαν ο Πρόεδρος και 2  αντιδήμαρχοι ως μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία 20-09-2019 έως 30-09-2020

Αντιδήμαρχος
 
Παράταξη
Παναγιώτης Βαρούχας( Αντιδήμαρχος)

Τακτικό μέλος


Χρυσούλα Τόμπρου-Γκίνη( Αντιδήμαρχος)

Τακτικό μέλος

 

Τακτικά Μέλη
Θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
Σπυρίδων  Μωραΐτης Αντιπρόεδρος  
 Βασίλειος Μελίδης
   
 Ανδρομάχη Δαγκλή
   
  Αλέξανδρος Δήμου
   
  Μιλτιάδης - Τηλέμαχος Βασιλάκης
 
  Χρυσόστομος Μπούκας
   

Αναπληρωματικά Μέλη

   Ευάγγελος Ραράκος
   
  Παναγιώτα Τζάννε
   
  Αλέξανδρος Κατέχης
   
  Μαρία Ζερβού
   
  Δημήτριος Θεόδοτος
   
  Αγαθή Μάζη
 
   Αγγελική Χριστίνα Καρδακάρη
   
  Αγγελική  Ρίγγα