Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.158 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
27-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΝΤΕ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ », προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ
26-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την Υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή  απορριμμάτων και ογκωδών  αντικειμένων Οθωνών»
26-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την Υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο  «Αποκομιδή  απορριμμάτων και ογκωδών  αντικειμένων Μαθρακίου»
26-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την Υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή  απορριμμάτων και ογκωδών  αντικειμένων Ερείκουσας»
23-08-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Παροχή Υπηρεσιών  έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας  ετών  2019-2020
22-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ & ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
O Δικαιούχος Δήμος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρ&o...
14-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Κατεπείγουσα αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παραλίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Κατεπείγουσα αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παραλίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων,
07-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Απευθείας ανάθεση για την υποστήριξη της λειτουργίας εστιατορίου των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Στ. Δεσύλλας (πρώην ΠΙΚΠΑ)
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Απευθείας ανάθεση για την υποστήριξη της λειτουργίας εστιατορίου των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Στ. Δεσύλλας (πρώην ΠΙΚΠΑ)», προϋπολογισμού 10.205,20 ευρώ
02-08-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»
01-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δ.Ε. ΚΑΙ Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Προγράμματος Ε-HORECA WANET
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Κερκυραίων,  Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων και Διαποντίων Νήσων και την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Προγράμματος Ε-HORECA WANET