Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.135 εγγραφές, εμφανίζονται από 1.111 έως 1.120.Πρώτη 107108109110111112113114 Τελευταία
Τίτλος
30-11-2011 -  Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία του σκάφους ``Αγιος Στέφανος`` ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας ώστε να εκτελούνται συνεχή δρομολόγια στη νησίδα ΒΙΔΟ
Ο Δήμαρχος  Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία του σκάφους ``Αγιος Στέφανος`` ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας ώστε να εκτελούνται συνεχή δρομολόγια στη νησίδα ΒΙΔΟ. Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ με Φ.Π.Α.
10-11-2011 -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη  προμηθευτή  για την εκτέλεση της: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού # 45.000,00 # €, με το ΦΠΑ, με σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2011
05-10-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ» προϋπολογισμού #231.707,32 € # (χωρίς Φ.Π.Α.)
13-09-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την  «Προμήθεια  έντυπου ενημερωτικού υλικού για τη συμμετοχή του Δήμου στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις» Είδος προμήθεια : Προμήθεια  40.000 τεμαχίων  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και   Προμήθεια 65.000 τεμαχίων « ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ   ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
06-09-2011 -  Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού :«Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Δήμου Κέρκυρας .»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή , με ανοικτό διαγωνισμό , με κριτήριο τη χαμηλότερη  προσφορά , για την σίτιση διακοσίων σαράντα (240) μαθητών (κατ’εκτίμηση) του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2011-2012 (με δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού των μερίδων ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου).  
29-08-2011 -  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ¨ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012¨
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας  προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του ¨έργου¨ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012»  προϋπολογισμού # 2.114.363,10 # € (χωρίς Φ.Π.Α.)
19-08-2011 -  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο  διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93  Υπουργικής Απόφασης, με συμπλήρωση τιμολογίου & αξιολόγηση, με  κριτήριο τη συμφερότερη  προσφορά  για την προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση & λειτουργία των οχημάτων του Δήμου  Κέρκυρας.
19-08-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισμού #320.325,20 € # (χωρίς Φ.Π.Α.)
02-08-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Μυοκτονία στο Δήμο Κέρκυρας για τα έτη 2011-2012»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις % στις τιμές του τιμολογίου, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Μυοκτονία στο Δήμο Κέρκυρας για τα έτη 2011-2012» προϋπολογισμού 88.000 €.
02-08-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Καταπολέμηση κουνουπιού AEDES (Aegypti – Algopictus) στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2011»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις % στις τιμές του τιμολογίου, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Καταπολέμηση κουνουπιού AEDES (Aegypti – Algopictus) στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2011» προϋπολογισμού 30.000 €.