Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.158 εγγραφές, εμφανίζονται από 1.151 έως 1.158.Πρώτη 109110111112113114115116 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
27-06-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ»  προϋπολογισμού #2.583.531,56# € (χωρίς Φ.Π.Α.)
17-06-2011 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77Α΄/81), του Ν. 3130/03 (ΦΕΚ 76 Α΄/03) σε συνδυασμό με το άρθρο 194 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» διακηρύσσει δημόσια δημοπρασία με έγγραφες προσφορές, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι 08 /07/2011.
15-06-2011 -  Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ"
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης super και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Κέρκυρας.
02-06-2011 -  Πρόχειρος διαγωνισμός Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων (ΤΟΝΕΡ και αναλωσίμων υλικών υποστήριξης γραφείου) »
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά  για την  « Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων (ΤΟΝΕΡ και αναλωσίμων υλικών υποστήριξης γραφείου) » με σκοπό την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας .
Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9-7/06-05-2011  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας 01-06-2011 -  Ανοιχτός Διαγωνισμός Ιδεών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9-7/06-05-2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας
Ο σκοπός αυτού του Διαγωνισμού είναι να παραληφθούν καινοτόμες ιδέες που μπορούν να προωθήσουν κοινές δυναμικές για τη Παλιά Πόλη της Κέρκυρας (το Μνημείο), αναγνωρισμένη από την UNESCO, και να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές στην επιλογή των μελλοντικών πολιτικών για αναγέννηση και αναδιαμόρφωση της περιοχής.
15-03-2011 -  Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α’ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»  προϋπολογισμού # 1.373.983,74  # € (χωρίς Φ.Π.Α.)
04-03-2011 -  Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ.ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ.ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»  προϋπολογισμού #2.601.626,02# € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Πρόχειρος Διαγωνισμός 21-01-2011 -  Πρόχειρος Διαγωνισμός "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού & υλοποίησης της συγχώνευσης Δημοτικών επιχειρήσεων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων."
Ο  Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό και  με κριτήριο τη συμφερότερη μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση, για την  παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης της συγχώνευσης   Δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Νομικών προσώπων.