Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.100 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
25-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016 για την Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 11-8/22-4-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τις υπηρεσίες με τίτλο:« Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»,
25-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016 για τηνΑποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 11-8/22-4-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τις υπηρεσίες με τίτλο:« Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων»,
24-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠρομήθεια Εκτύπωση Φωτοαντιγράφων πλαστικοποιήσεων κλπ φωτοαντιγραφικών εκτυπώσεων
 
19-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20 & 21 ΜΑΪΟΥ 2019
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2019, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 20 & 21  ΜΑΪΟΥ 2019»
19-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ»
18-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις  προμήθειες με τίτλο :α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
18-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ», προϋπολογισμού 9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την υπηρεσία εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝν υπηρεσία εκκαθάρισης της λυθείσας Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.),
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκαθάρισης της λυθείσας Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.),
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ