Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.158 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
16-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την υπηρεσία Φύλαξης-Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία Φύλαξης-Ασφάλειας  Ξενώνα Φιλοξενίας  Δήμου Κέρκυρας προϋπολογισμού 24.330,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
15-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το έργο : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/201...
12-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε., ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ, ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν....
03-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Courier
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης,  την Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Courier, Α) Για αποστολή αλληλογραφίας με ταχυμεταφορά και Β) Αποστολή δεμάτων σε τουριστικές εκθέσεις, έτους 2019», προϋπολογισμού  14.287,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς
26-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016 για τα άγονα τμήματα (6 – 7 & 8) διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση της απόφασης 18-4/25-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τα άγονα τμήματα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»,
25-06-2019 -  Διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 του Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού με ημερομηνία δημοσίευσης 19/06/2019 και τίτλο:
«Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 του Δήμου Κέρκυρας
25-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» ΚΑΙ - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Αγ. Γεωργίου»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες, σε δύο Τμήματα, με τίτλο ως κάτωθι :α) Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου»  καιβ) Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Αγ. Γεωργίου»
25-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Θιναλίων» ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Θιναλίων»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες, σε δύο Τμήματα, με τίτλο ως κάτωθι :α) Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Θιναλίων» και β) Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Θιναλίων»
24-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Φαιάκων» ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Φαιάκων»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  α) Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Φαιάκων» και
β) Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Φαιάκων»
24-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παρελίων» ΚΑΙ «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παρελίων»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,α) Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Παρελίων» και
β) Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Παρελίων»,