Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 30.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
24-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων 2019
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων 2019» , προϋπολογισμού 17.663,80  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
23-05-2019 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού των Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κερκύρας
Συνοπτικός Διαγωνισμός:« Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής Εφαρμογών Λογισμικού των Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικών, Καθαριότητας και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κέρκυρας »
23-05-2019 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»
16-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιτειέων»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιτειέων»
16-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κορισσίων»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κορισσίων»
16-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣτην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παρελίων»,
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Παρελίων»
14-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την Παροχή Υπηρεσιών για Διαμονές Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών για τις εκδηλώσεις Δήμου Κέρκυρας Ετους 2019
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών για Διαμονές  Φιλοξενίας Φυσικών Προσώπων και Αντιπροσωπειών για τις εκδηλώσεις Δήμου Κέρκυρας Ετους 2019
14-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια με τίτλο «Επίσημα, Απλά Γεύματα & Δείπνα»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια με τίτλο «Επίσημα, Απλά Γεύματα & Δείπνα»
14-05-2019 -  2ηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού  4.262,36   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019