Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια με τίτλο :«προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)», προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού  4.262,36   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ» , προϋπολογισμού 6.696,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σημαιών
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των  καθιερωμένων  τοπικών  και εθνικών  εορτών  του Δήμου Κέρκυρας , προϋπολογισμού 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
08-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπηρεσία βιβλιοδετήσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία βιβλιοδετήσεις Ληξιαρχικών Πράξεων, προϋπολογισμού 2.429,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
06-05-2019 -  Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τον Δήμο Κέρκυρας,για τις υπηρεσίες με τίτλο:
Α. «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»και Β. «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων»,
25-04-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛIΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ  Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων »
25-04-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε.ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ,ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων 
25-04-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων » κ
25-04-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤην επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ  Κερκυραίων »