Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.097 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
03-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αχιλλείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        &...
02-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
02-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ».
28-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την απευθείας ανάθεση της  σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας
28-03-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ :« ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ. Κορισσίων Λευκιμμαίων Μελιτειέων » έως 20 % του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
28-03-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ :« ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων » έως 20 % του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου Εσπερίων, Θιναλίου,  Κασσωπαίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
28-03-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ :« ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων » έως το 20 % του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «:«Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αχιλλείων Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων  (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
28-03-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( έως 20 % του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμόγια την: «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κερκυραίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
27-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ "
27-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Έλεγχο από ορκωτούς λογιστές οικονομικού έτους 2018
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο:«Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές οικονομικού έτους 2018», προϋπολογισμού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.