Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.153 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
20-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Μελιτειέων ΚΑΙ Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Μελιτειέων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες, σε δύο Τμήματα, με τίτλο ως κάτωθι : Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Μελιτειέων» Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Μελιτειέων
20-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Κορισσίων ΚΑΙ Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κορισσίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες, σε δύο Τμήματα, με τίτλο ως κάτωθι :Τμήμα Α - «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Κορισσίων » Τμήμα Β - «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη ΔΕ Κορισσίων»,
19-06-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019
19-06-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES του προγράμματος «Βαλκανικής – Μεσογείου»
18-06-2019 -  Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 74.300,00 €
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το ά...
18-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις ΔΕ Μαθρακίου,ΔΕ Ερείκουσας και ΔΕ Οθωνών
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες,''Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δέντρων για την αποφυγή πυρκαγιάς  σε τρία Τμήματα (Τμήμα Α -στη ΔΕ Μαθρακίου, Τμήμα Β - στη ΔΕ Ερείκουσας,Τμήμα Γ -  στη ΔΕ  Οθωνών)''
18-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Κερκυραίων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους, & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στη Δ.Ε. Κερκυραίων» , προϋπολογισμού 14.954,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
14-06-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ προϋπολογισμού 28.224,04 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)
10-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων στις Δ.Ε. Κορισσίων, Μελιτειέων,Λευκιμμαίων 2019
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Κορισσίων, Μελιτειέων,Λευκιμμαίων 2019»
10-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων στις Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων 2019
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων 2019»