Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.115 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
18-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις  προμήθειες με τίτλο :α)ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
18-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ», προϋπολογισμού 9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την υπηρεσία εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκαθάρισης στην λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση πρώην Δήμου Φαιάκων
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝν υπηρεσία εκκαθάρισης της λυθείσας Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.),
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία εκκαθάρισης της λυθείσας Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.),
17-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
15-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ"
12-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΙΔΑΡΙΟΥ»
09-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Απογραφή και αποτίμηση των πάσης  φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές»,
03-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αχιλλείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        &...
02-04-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»