Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.153 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
06-06-2019 -  2ηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων 2019
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων (στείρωση, αποπαρασίτωση, τοποθέτηση microchip κλπ) στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Φαιάκων 2019»
05-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ελικοδρομίων Ερείκουσας και Οθωνών»
04-06-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας»
31-05-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
  
30-05-2019 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Υδατοδεξαμενών για Πυρόσβεση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό για Προμήθεια Υδατοδεξαμενών για Πυρόσβεση
29-05-2019 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019», προϋπολογισμού 7.678,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
29-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016για τα άγονα τμήματα (6 – 7 & 8) του διαγωνισμού
29-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Αχιλλείων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Αχιλλείων», προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
29-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Λευκιμμαίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Λευκιμμαίων», προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
29-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Θιναλίων
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τηνπρομήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών απορριμματοδεκτών Δ.Ε. Θιναλίων», προϋπολογισμού 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.