Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
Ανακοινώσεις Τμ. Προμηθειών
Ανακοινώσεις Διαγωνισμών Τμ. Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 3 εγγραφές1
Τίτλος
30-09-2019 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ »
Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την ενοικίαση πλοίων για την μεταφορά αντιπροσωπειών  με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ », προϋπολογισμού   για τα τμήματα 2 και 3 της Έκθεσης – Τεχνικής Περιγραφής
24-09-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ
Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την ενοικίαση πλοίων για την μεταφορά αντιπροσωπειών  με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ », προϋπολογισμού 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.