Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.115 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
18-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ»
15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣτην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Θιναλίων»
15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» 15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου»
05-03-2019 -  Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου”, προϋπολογισμού 24.415,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
05-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Εσπερίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Εσπερίων », προϋπολογισμού 24.490,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
27-02-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία για το σεμινάριο με θέμα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»
20-02-2019 -  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018», προϋπολογισμού 71.400,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%). Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019 λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος
20-02-2019 -  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Περί έγκρισης της 5058/5-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και νέα έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019, λόγω μη λειτουργίας του συστήματος .
05-02-2019 -  Χορήγηση, λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).