Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.120 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
28-03-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( έως 20 % του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμόγια την: «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κερκυραίων (έως 20% του αντίστοιχου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων)»
27-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ "
27-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Έλεγχο από ορκωτούς λογιστές οικονομικού έτους 2018
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο:«Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές οικονομικού έτους 2018», προϋπολογισμού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
27-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας έτους 2019», προϋπολογισμού 7.678,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
26-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  επισκευή της αυτόματης μπάρας εξόδου για το Παρκινγκ της Κάτω Πλατείας, προϋπολογισμού  900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
18-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ»
15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣτην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Θιναλίων»
15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» 15-03-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου»
05-03-2019 -  Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δε Αγίου Γεωργίου”, προϋπολογισμού 24.415,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.