Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.153 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
14-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια με τίτλο «Επίσημα, Απλά Γεύματα & Δείπνα»
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια με τίτλο «Επίσημα, Απλά Γεύματα & Δείπνα»
14-05-2019 -  2ηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού  4.262,36   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου "Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας" και των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  προμήθεια με τίτλο :«προμήθεια λιπαντικών και συναφών ειδών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (λόγω μη ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού)», προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού  4.262,36   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ» , προϋπολογισμού 6.696,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σημαιών
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σημαιών  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των  καθιερωμένων  τοπικών  και εθνικών  εορτών  του Δήμου Κέρκυρας , προϋπολογισμού 1.488,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
08-05-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ υπηρεσία βιβλιοδετήσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία βιβλιοδετήσεις Ληξιαρχικών Πράξεων, προϋπολογισμού 2.429,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
06-05-2019 -  Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ.α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016
Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τον Δήμο Κέρκυρας,για τις υπηρεσίες με τίτλο:
Α. «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων»και Β. «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων»,
25-04-2019 -  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛIΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ  Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων »