Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
Ανακοινώσεις Τμ. Προμηθειών
Ανακοινώσεις Διαγωνισμών Τμ. Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 11 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 11.Πρώτη 12 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος
24-09-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ
Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την ενοικίαση πλοίων για την μεταφορά αντιπροσωπειών  με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ  ΜΕ f/b ΣΕ ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ », προϋπολογισμού 4.464,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.