Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.152 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
14-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Κατεπείγουσα αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παραλίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την Κατεπείγουσα αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παραλίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων,
07-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Απευθείας ανάθεση για την υποστήριξη της λειτουργίας εστιατορίου των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Στ. Δεσύλλας (πρώην ΠΙΚΠΑ)
   Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία με τίτλο «Απευθείας ανάθεση για την υποστήριξη της λειτουργίας εστιατορίου των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων Στ. Δεσύλλας (πρώην ΠΙΚΠΑ)», προϋπολογισμού 10.205,20 ευρώ
02-08-2019 -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας»
01-08-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δ.Ε. ΚΑΙ Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Προγράμματος Ε-HORECA WANET
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Κερκυραίων,  Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων, Φαιάκων και Διαποντίων Νήσων και την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Προγράμματος Ε-HORECA WANET
31-07-2019 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε.
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  τις υπηρεσίες,  σε έξι Τμήματα, για Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης εντός οικισμών Δ.Ε. Εσπερίων-Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου-Δ.Ε. Αχιλλείων-Δ.Ε. Φαιάκων-Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών-Δ.Ε. Παρελίων
30-07-2019 -  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (για 8 μήνες)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16  για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » για χρονικό διάστημα  8 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
29-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τουαλετών στο κτήμα ‘Mon Repos’στη Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ»
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρ&...
26-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ , τις Υπηρεσίες με τίτλο: 1. «Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων Δημοτικών Ενοτήτων Θιναλίου, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου και Κασσωπαίων, που θα αποτελέσουν τον νεοσύστατο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας» και 2. «Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων Δημοτικών Ενοτήτων Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων που θα αποτελέσουν τον νεοσύστατο Δήμο Νότιας Κέρκυρας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ τις Υπηρεσίες με τίτλο: 1.    «Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων Δημοτικών Ενοτήτων Θιναλίου, Εσπερίων, Αγ. Γεωργίου και Κασσωπαίων, που θα αποτελέσουν τον νεοσύστατο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας» και 2.     «Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων Δημοτικών Ενοτήτων Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων που θα αποτελέσουν τον νεοσύστατο Δήμο Νότιας Κέρκυρας»
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ   «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES του προγράμματος «Μεσόγειος - Βαλκανική 2014-2020» 26-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES του προγράμματος «Μεσόγειος - Βαλκανική 2014-2020»
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου IRC - HERMES του προγράμματος «Μεσόγειος - Βαλκανική 2014-2020»
25-07-2019 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. α της παραγράφου 2 του Ν.4412/2016 του άγονου διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»