Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Χορήγηση, λόγω του κατεπείγοντος, παράτασης προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στην ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). ( 05/02/2019 )

Επιστροφή