Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018» προϋπολογισμού 156.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Περί έγκρισης της 5058/5-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό και νέα έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019, λόγω μη λειτουργίας του συστήματος . ( 20/02/2019 )

Επιστροφή

Έγγραφα
Αριθ. απόφασης 3-6: Περί έγκρισης της 5058/5-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό του έργου : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%) Αριθ. απόφασης 3-6: Περί έγκρισης της 5058/5-2-2019 Απόφασης Δημάρχου για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό του έργου : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ» προϋπολογισμού 156.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%) ( pdf 684KB )
Αριθ. απόφασης 4-10: Περί έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ,ΦΑΙΑΚΩΝ», προϋπολογισμού 156.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%). Αριθ. απόφασης 4-10: Περί έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ,ΦΑΙΑΚΩΝ», προϋπολογισμού 156.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%). ( pdf 974KB )