Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018», προϋπολογισμού 71.400,00 ευρώ(με ΦΠΑ 24%). Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για 5-3-2019 λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος ( 20/02/2019 )

Επιστροφή