Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ( 27/02/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ   27/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ. :  9112
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΤΗΛ: 26613 62767 – 781                                            

                                                             Προς : 
                                                             Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. Ε.Π.Ε.
                                                             Ειδικοί – Οικονομικοί –                                                                   Λογιστικοί Σύμβουλοι                                                                            Ο.Τ.Α.
                                                            Λ. Βουλιγμένης 512 -                                                                      Άλιμος   Τ.Κ. 17456             
                                                
                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία για το σεμινάριο με θέμα «Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)» 
Ημέρες υλοποίησης της ανάθεσης  είναι στις 07 και 08 Μαρτίου, συνολικού  προϋπολογισμού 1.798,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και

Προσκαλεί 

τον ανωτέρω αναφερόμενο οικονομικό φορέα να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης της Δ/νσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσει φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση.

Η οικονομική  προσφορά θα υποβληθεί  από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι την Δευτέρα 04/03/2019.

                                                                                     
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, δίδονται από το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62767 – 781,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητηθεί η σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                  

                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                 

                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ


Επιστροφή