Διαγωνισμοί Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 του Δήμου Κέρκυρας ( 25/06/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Κέρκυρα,   25/ 06 / 2019
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                               Αρ. Πρωτ.:  Οικ. 28429
Δ/νση Τεχνικων Υπηρεσιων
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Κ. Γεωργάκη 38, Κέρκυρα
Πληρ.: Κ. Ευγενικού
Τηλ.: 2661364619  
Fax: 2661364644


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 του Δήμου Κέρκυρας


Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:
Στο Άρθρο  140 με τίτλο «Αστάρι πλαστικού α΄ ποιότητος», η περιγραφή είναι η εξής: «Αστάρι πλαστικο»ύ Α’ ποιότητας για εσωτερική – εξωτερική χρήση (σε διάφορες αποχρώσεις) (εσωτερικά, ξύλο, τοίχου, κλπ.). Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα» διαγράφεται η φράση «ήτοι ακρυλική ριπολίνη νερού»,
Στο Άρθρο  150 με τίτλο «Λαδομπογιά (βερνικόχρωμα) α' ποιότητος σε πράσινο χρώμα», η  περιγραφή είναι η εξής: «Λαδομπογιά βερνικόχρωμα διαλύτου για εσωτερική – εξωτερική χρήση Α’ ποιότητας (σε πράσινο χρώμα) ντούκο. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανηγμένη σε λίτρα.
Αντικαταστάθηκε η φράση σε διάφορες αποχρώσεις, με τη φράση σε πράσινο χρώμα.
Στο Άρθρο  160 με τίτλο «Λαδομπογιά νερού λευκή» ο τίτλος γίνεται: «Ριπολίνη νερού λευκή, η  περιγραφή είναι η εξής: «Ριπολίνη νερού λευκή. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή σε πλήρη και άριστη κατάσταση»,
Στο Άρθρο  13ο  με τίτλο «Πλαστικό χρώμα α΄ ποιότητος εξωτερικών επιφανειών λευκό» ο τίτλος γίνεται «Ακρυλικό χρώμα α΄ ποιότητος εξωτερικών επιφανειών λευκό», η  περιγραφή είναι η εξής: «Ακρυλικό χρώμα Α’ ποιότητας (δηλαδή ph 8.40+-0.3, καλυπτική ικανότητα 96%, δείκτης λευκότητας≥89, δείκτης κιτρινίσματος ≥0.50,αντοχή σε πλύσιμο- τρίψιμο > 6.000 κινήσεις, στιλπνότητα (600)2.5+- 1, στιλπνότητα (850)16+-3) εξωτερικών επιφανειών (100%), λευκό. Ήτοι προμήθεια και παράδοσή του σε πλήρη και άριστη κατάσταση ανοιγμένη σε δεκάλιτρα».
Στο Άρθρο  12ο με τίτλο «Πλαστικό χρώμα α' ποιότητος εσωτερικών επιφανειών λευκό», ο τίτλος γίνεται «Πλαστικό οικολογικό χρώμα α' ποιότητος εσωτερικών επιφανειών λευκό».

                                                           Η Διευθύντρια
                                                        Τεχνικών Υπηρεσιών


                                                           Αναστασία Ραρή
                                                    Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ

Επιστροφή