ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σελίδα σε ενημέρωση
Πηγή Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 
Οικονομική Επιτροπή
Υδραίου Μερόπη - Σπυριδούλα ( Δήμαρχος)

Πρόεδρος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και κατόπιν της υπ' αρίθμ. 2399/20-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Ζ46ΜΓ2Α-ΥΚΟ) Απόφασης Δημάρχου  ορίστηκαν 2 αντιδήμαρχοι ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία 20-09-2019 έως 30-09-2020

Αντιδήμαρχος
 
Παράταξη
Παντελιός Γεώργιος-  Ηλίας

Αντιπρόεδρος


Καλόγερος Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

Τακτικά Μέλη
Θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021
Δημοτικός Σύμβουλος
 
Παράταξη
  Σερεμέτης Ιωάννης
 
 Τζάννε Παναγιώτα
   
 Τσιμπούλη Θεοφανή
   
  Τριανταφυλλούδης Ιωάννης
   
 Καλούδης Γεώργιος
 
  Σαρλής Χρύσανθος
   

Αναπληρωματικά Μέλη

  Ζερβού Μαρία
   
  Μελίδης Βασίλειος
   
  Μωραίτης Σπυρίδων
   
  Γιώτης Θεοχάρης
   
  Ρίγγας Σπυρίδων
   
  Σπάτουλας Βασίλειος
 
  Βλάχος Σπυρίδων
   
  Ρίγγα Αγγελική