ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Δημοτικές Εκλογές

Αποτελέσματα Δήμου Κερκυραίων Δημοτικών Εκλογών 2006.

 

  Α ΓΥΡΟΣ Β ΓΥΡΟΣ
Εγγεγραμένοι: 31.636
Έγκυρα: 19.486 17.355
Άκυρα/Λευκά: 1.122 961
Αποχή: 11.028 13.397

 

Υποψήφιος Δήμαρχος Α ΓΥΡΟΣ Β ΓΥΡΟΣ Έδρες
ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 3.659 18.8     3
ΜΙΚΑΛΕΦ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5.482 28.1 9.267 53.4 16
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1.625 8.3     1
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.010 41.1 8.088 46.6 7
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 710 3.6

 

Αποτελέσματα Δήμου Κερκυραίων Δημοτικών Εκλογών 2004.

 

Α ΓΥΡΟΣ Β ΓΥΡΟΣ
Εγγεγραμένοι: 30.806
Έγκυρα: 19.241 17.883
Άκυρα/Λευκά: 1.238 1.671
Αποχή: 10.327 11.257

 

Υποψήφιος Δήμαρχος Α ΓΥΡΟΣ Β ΓΥΡΟΣ Έδρες
ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6.854 35.6 8.982 50.2 18
ΜΙΚΑΛΕΦ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5.399 28.1 8901 49.8 6
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 5.348 27.8
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1.640 8.5

 

Αποτελέσματα Δήμου Κερκυραίων Δημοτικών Εκλογών 1990

 

Υποψήφιος Δήμαρχος ΨΗΦΟΙ Α' Γύρου% Ποσοστό Α' Γύρου (%) ΨΗΦΟΙ Β' Γύρου(%) Έδρες
Εγγεγραμένοι:   25.187   25
Εγκυρα:   15.822 3,1  
Ακυρα/Λευκά:   511    
Αποχή:   8.854 35,2  
         
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ   8.780 55,5 15
ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ   529 3,3  
ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   6.513 41,2 10

 

  Α΄ Γύρος Β΄ Γύρος Έδρες
  ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % 25
Εγγεγραμένοι: 25.187        
Εγκυρα: 15.822        
Ακυρα/Λευκά: 511        
Αποχή: 8.854        

 

Υποψήφιος Δήμαρχος Α΄ Γύρος
Β΄ Γύρος
Έδρες
ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 8.780 55,5 % 15
ΔΕΝΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6.513 41,2 % 25
ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 529 3,3 %