Newsletter
*
Αποφάσεις Δημάρχου Κέρκυρας
 
Αποφάσεις Δημάρχου Κέρκυρας

Βρέθηκαν 143 εγγραφές, εμφανίζονται από 101 έως 110.Πρώτη 7891011121314 Τελευταία
Τίτλος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4325 3
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την σύναψη συνολικά είκοσι πέντε (25) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το διάστημα από 26-6-2015 μέχρι 31/12/2015 για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης
Καθαριότητας
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
Προσλαμβάνουμε την Αικατερίνη Κατσαρού του Ελευθερίου , πτυχιούχο Νομικής ως Ειδική Σύμβουλο για να παρέχει συμβουλές, γραπτά ή προφορικά σύμφωνα με το γνωστικό της πεδίο και την επαγγελματική της εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και προώθησης των Πολιτιστικών Πόρων και του Πολιτιστικού Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΡΙΖΙΚΑΡΗ
Προσλαμβάνουμε τον Γεώργιο Ριζικάρη του Φρειδερίκου , πτυχιούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό ως Ειδικό Σύμβουλο για να παρέχει συμβουλές, γραπτά ή προφορικά σύμφωνα με το γνωστικό του πεδίο και την επαγγελματική του εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης, εξεύρεσης, εξασφάλισης και διαχείρισης πόρων από διάφορες πηγές (Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.α.) με σκοπό τη χρηματοδότηση αρχιτεκτονικών και αστικών σχεδίων ανάπτυξης του Δήμου Κέρκυρας.
Παράταση δέκα (10) συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας μέχρι 31/12/2015
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την παράταση δέκα (10) συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας μέχρι 31/12/2015 όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα .
Μετακίνηση Υπαλλήλου του Δήμου σε Νομικό Πρόσωπο, ίδρυμα ή Σύνδεσμο λόγω υπηρεσιακών αναγκών
Μετακίνηση Υπαλλήλου του Δήμου σε Νομικό Πρόσωπο, ίδρυμα ή Σύνδεσμο λόγω υπηρεσιακών αναγκών
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.64610_12_09_14
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ανακαλούμε την από 64610/12-09-2014 (ΑΔΑ:6ΕΣ1ΩΕΑ-ΔΥ8) προγενέστερη απόφασή μας σχετικά με την υπογραφή των εγγράφων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με τελικό παραλήπτη τα Υπουργεία καθώς και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΘΩΝΩΝ
Αποδοχή παραίτησης Μέλους Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών Δήμου Κέρκυρας
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Σιναράδων Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προσλαμβάνουμε τον Δημήτριο Παληκύρα του Σπυρίδωνος, πτυχιούχο (ΑΕΙ) Χημικό Μηχανικό ως Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου για να παρέχει τις συμβουλές του σε ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας, τη μεταποίηση & τυποποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και προώθησής τους στην τοπική & ευρύτερη αγορά καθώς και σύνδεσης των προϊόντων αυτών με τον τριτογενή τομέα παραγωγής και ειδικότερα τον Τουρισμό.