ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
Δημοτικές Αρχές από το 1866 - Σήμερα

Περίοδος 26/9/1974 - 31/5/1975

   Δήμαρχος:
Κων/νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Ηρακλέους (Εφέτης)
 Πρόεδρος: Στέφανος Φακιολάς του Ιωάννου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αγάθος του Γεωργίου

 Περίοδος 26/9/1975 – 31/7/1978

Κων/νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ του Ηρακλέους (Εφέτης)  Δήμαρχος:
Σπυρίδων ΡΑΘ του Φιλίππου
 Πρόεδρος: Αντώνιος Μπάκολης του Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Λυκούρης του Γεωργίου

 Περίοδος 1/1/1979 - 31/12/1982

Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου  Δήμαρχος :
Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου
 Πρόεδρος: Γεώργιος Βαρότσης του Νικολάου
Αντιπρόεδροι: Σπυρίδων Δαπέργολας του Ιωάννου
Γεώργιος Κουρής του Ερωτοκρίτου
Δημήτριος Σουέρεφ του Ιωάννου
Σωτήριος Μικάλεφ του Σπυρίδωνος

 Περίοδος 1/1/1983 - 31/12/1986

Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου  Δήμαρχος :
Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου
 Πρόεδρος: Σωτήριος Μικάλεφ του Σπυρίδωνος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γαρδικιώτης του Αλεξάνδρου
Πέτρος Κασταμονίτης του Κων/νου

 Περίοδος 1/1/1987 - 31/12/1990

Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου  Δήμαρχος :
Ιωάννης ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ του Γεωργίου
 Πρόεδρος: Σωτήριος Μικάλεφ του Σπυρίδωνος
Αντιπρόεδρος: Τιμολέων Γκιάτης του Πέτρου

 Περίοδος 1/1/1991 - 31/12/1994

Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ  Δήμαρχος :
Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ
 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκούρτης του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μπογιάκης του Σπυρίδωνος

 Περίοδος 1/1/1995 - 31/12/1998

Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ  Δήμαρχος :
Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ
 Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκούρτης του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μεμής του Χρήστου

 Περίοδος 1/1/1999 - 31/12/2002

Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ  Δήμαρχος :
Χρύσανθος ΣΑΡΛΗΣ του Μιχαήλ
 Πρόεδρος: Καλούδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Βεντούρας Σπυρίδων

 Περίοδος 1/1/2003 έως 31/12/2006

Αλέξανδρος ΜΑΣΤΟΡΑΣ του Σπυρίδωνος (1/1/2003-23/1/2004) Γιάννης ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ του Αναστασίου (6/2/2004-31/12/2006) Δήμαρχος:
Αλέξανδρος ΜΑΣΤΟΡΑΣ του Σπυρίδωνος (1/1/2003-23/1/2004)
Γιάννης ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ του Αναστασίου (6/2/2004-31/12/2006)
 
Πρόεδρος: Αυλωνίτης Νικόλαος

 Περίοδος 1/1/2007 έως 31/12/2010

Σωτήριος ΜΙΚΑΛΕΦ του Σπυρίδωνος-Αντωνίου  Δήμαρχος :
Σωτήριος ΜΙΚΑΛΕΦ τουΣπυρίδωνος-Αντωνίου
   
   

 

 

Περίοδος 1925 - 1975

Περίοδος 1870 - 1911