Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 28/12/2015 )

 

                              

 
             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                              

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                           

                            

 

                               Κέρκυρα   24 Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ (24ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, συνήλθε σε τακτική (24Η) Συνεδρίαση, την 21η Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 77415/15-12-2015 πρόσκλησης.

Έλαβε δε Αποφάσεις επί επτά εκτός ημερήσιας διατάξεως – κατεπειγόντων θεμάτων (τέσσερα από την Παράταξη της Πλειοψηφίας και τρία ψηφίσματα από την Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ») και επί θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Συγκεκριμένα :

 

(Μετά τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στο 4ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκαν τα θέματα 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19.

 

Τα υπόλοιπα θέματα της Η.Δ. θα συζητηθούν στη συνεχιζόμενη Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ :

 

1.           Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως  (Αριθμός Απόφασης : 24-694). Ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και ομόφωνα η εισήγηση.

2.           Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας Κωνσταντίνου Νικολούζου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως. (Αριθμός Απόφασης : 24-695). Ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και ομόφωνα η εισήγηση.

3.            Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 40-19/17-12-2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 (Αριθμός Απόφασης : 24-696)  Ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και κατά πλειοψηφία η εισήγηση με την δήλωση ΠΑΡΩΝ των Παρατάξεων ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. 

4.           Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου επιχορήγησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών (Αριθμός Απόφασης : 24-697) . Ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και κατά πλειοψηφία η εισήγηση με την δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ :

 

1.  Κείμενο ψηφίσματος – Αποφάσεως για την απαράδεκτη περικοπή και κατάργηση της ενιαίας ενίσχυσης (επιδότησης) των μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγών της Κέρκυρας (Αριθμός Απόφασης : 24-698). Ομόφωνα το κατεπείγον και ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής :

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Απαιτεί την άμεση καταβολή τους, την άμεση διόρθωση λαθών και την αντικατάσταση των δορυφορικών χαρτών, που παρουσιάζουν  μεγάλα τμήματα του ελαιώνα της Κέρκυρας ως Δασικές εκτάσεις.

      Καλεί τους Κερκυραίους αγρότες σε αγωνιστική επαγρύπνηση, ενάντια στην αναθεώρηση της ΚΑΠ που μειώνει το σύνολο των επιδοτήσεων κατά 15%.

     Τάσσεται ενάντια στα μέτρα «ξεκληρίσματος» που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα και κυρίως σε όσα έπονται από το Τρίτο Μνημόνιο και απειλούν ευθέως την επιβίωση χιλιάδων Κερκυραίων Ελαιοπαραγωγών.

 

2.                  Κείμενο ψηφίσματος – Αποφάσεως σχετικά με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το αντικομουνιστικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ''Ευρώπη για τους πολίτες, 2014-2020'' (Αριθμός Απόφασης: 24-699) Ομόφωνα το κατεπείγον και κατά πλειοψηφία το ψήφισμα με την αρνητική ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων της Παρατάξεως της Πλειοψηφίας κ.κ. Μ.Δ. Ράπτη και Κ. Παυλίδη, τη δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ πλην του Δημοτικού της Συμβούλου κ. Ι. Σερεμέτη ο οποίος ψήφισε θετικά. Το  κείμενο ψηφίσματος – Αποφάσεως έχει ως εξής:

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

·                    Καταδικάζει με τον ποιο έντονο τρόπο τη συνεχή προσπάθεια της Ε.Ε. να αλλοιώσει την Ιστορία και να εξισώσει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Πιο συγκεκριμένα η Ε.Ε. με το πρόγραμμα ''Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020'', που χρηματοδοτεί με 185.468.000 Ε, ζητά έργα που εξετάζουν ''τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στην σύγχρονη Ιστορία της Ευρώπης (ειδικά το ναζισμό που οδήγησε στο ολοκαύτωμα, το φασισμό, το σταλινισμό και τα ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα) και να τιμήσει την μνήμη των θυμάτων των εγκλημάτων τους''.

·                    Καταδικάζει σαν απαράδεκτη την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία προωθείται προς τους Δήμους το απαράδεκτο αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ζητά την άμεση απόσυρσή της.

 

3.                    Κείμενο ψηφίσματος – Αποφάσεως σχετικά με το άρθρο 2 «Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμός 17» (ΦΕΚ 3299/τ.Β΄/9-12-2014) του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 57, σχετικά με την ανάθεση από ξηράς καβόδεσης πέραν των φορτ/τών που ορίζει ο Νόμος και στα πληρώματα των πλοίων. (Αριθμός Απόφασης: 24-700) Ομόφωνα το κατεπείγον και ομόφωνα το ψήφισμα, το οποίο έχει ως εξής:

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ζητά να αποσυρθεί από το άρθρο 2 ''Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμός 17'' (ΦΕΚ 3299/τ.Β΄/9-12-2014 ) του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 57, η παρακάτω παράγραφος :

«Ειδικά για τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία ανοιχτού τύπου, η από ξηράς πρόσδεση και λύση αυτών δύναται , κατά την κρίση του πλοιάρχου, να διενεργείται και από το πλήρωμά τους».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

1.      Ανακοινώσεις. Συζητήθηκε.

2.      Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου). Συζητήθηκε.

3.      Κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας περιόδου 2014 – 2019 – Στρατηγικός Σχεδιασμός. (Αριθμός Απόφασης 24-701) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τις αρνητικές ψήφους των Παρατάξεων ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ, όπως υποστήριξαν τη θέση τους στις τοποθετήσεις τους.

4.      Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Αριθμός Απόφασης 24-702) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τις αρνητικές ψήφους των Παρατάξεων ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ, όπως υποστήριξαν τη θέση τους στις τοποθετήσεις τους.

5.      Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ. (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015).

6.      Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2016 του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας Κ.Ε.Δ.Κ.(Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015).

7.      Έγκριση α) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» και β) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015).

8.       Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015).

9.       Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Αριθμός Απόφασης : 24-703) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την δήλωση ΠΑΡΩΝ της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

10.  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως εξώδικου συμβιβασμού με τους κ.κ. Κ. Καραδήμα & Μ. Αρβανιτάκη, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 39-14/03-12-2015 (ορθή επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας  (Αριθμός Απόφασης : 24-704) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

11.  Λήψη Αποφάσεως περί α) ορισμού δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων για την απόκρουση πράξεων καταλογισμού, όσον αφορά σε φορολογικό έλεγχο στην Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΑΝ.Ε.Δ.Κ. του πρώην Δήμου Κερκυραίων και β) εγκρίσεως διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Αριθμός Απόφασης : 24-705) Εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Αριθμός Απόφασης : 24-706) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την αρνητική ψήφο της Παρατάξεως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

13.   Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του σχεδίου προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2016 (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015).

14.  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) του 2ου Α.Π.Ε. και β) 2ης παρατάσεως του έργου «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Αριθμός Απόφασης : 24-707) Εγκρίθηκε ομόφωνα.

15.  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως αναθέσεως σε τρίτους για το έργο «Απομάκρυνση φερτών υλών σε τάφρους και χάνδακες στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων» (Αριθμός Απόφασης : 24-708) Εγκρίθηκε ομόφωνα.

16.  Λήψη κανονιστικής αποφάσεως για τη χρήση και λειτουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Αγορών – Εμποροπανηγύρεων κ.λ.π. (άρθρο 79 παρ. δ.1. του Κ.Δ.Κ.) (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015)

17.  Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας» (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015)

18.  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας»  (Θα συζητηθεί στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση στις 28/12/2015)

19.  Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της κατανομής ποσού Δ’ δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Αριθμός Απόφασης : 24-709) Εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ


Επιστροφή